Un món sostenible.

Havia nascut en un poble molt petit, potser fins i tot parlar de poble era un xic vanitós; a l´Argentera hi havia un centenar escàs d´habitants.

No recordava de la seva infantesa, els serveis de recollida d’escombraries, però també era cert que als anys 50, i en el medi rural s´aplicaven potser sense tenir-ne consciència les famoses tres R´s de l´ecologisme modern:
Reutilitzar els materials, tothom havia après a fer estirar fins al límit la vida útil de totes les coses, les eines es reparaven una i altra vegada, la roba s’apedaçava fins al infinit, i en aquella època l´estrena d´un vestit, era tot un aconteixement no únicament per a l´interessat, sinó clarament per a tota la gent del poble, que ho comentava com un fet quasi excepcional, “fulano de tal, avui a missa lluïa un vestit nou…”
Reduir el consum innecessari, el País amb prou feines tenia al seu abast els productes necessaris i per aquesta raó era impossible gastar més del compte.
Reciclar els materials, era pràctica corrent, res es llençava, tot podia tenir, i de fet tenia gairebé sempre, un ús alternatiu.

Des de les sabatilles fetes amb sola de cautxú, fins als papers i caixes de fusta, que rendien el darrer servei a la llar de foc de casa.

La vida a ciutat no era gaire diferent, hi havia, és clar, en la majoria d´elles, uns serveis de recollida d´escombraries, que inicialment passaven un cop per setmana, i que fins i tot tenien competència privada, donat el caràcter majoritàriament orgànic de les deixalles, i la manca de productes per abonar les terres de conreu. A Barcelona el tema havia arribat a ser titular en els diaris de l´època.

Els anys 70 van ser l´inici del consumisme per a la majoria dels ciutadans, en aquell moment els cartrons i papers tenien encara un cert mercat, i no van representar cap problema ecològic, sinó més aviat una solució si més no temporal, a la desocupació d´una part de la població.La imatge dels recollidors de papers i cartrons, normalment amb un carretó era força habitual.

Els anys 80 van representar realment el començament del problema; amb l´entrada masiva al consum del plàstic, van anar desapareixent els papers amb què s´embolcallava el pa, la carn, el peix…, ben aviat tothom portaria bosses de plàstic amb el seu nom, com a reclam publicitari des de les botigues més petites, fins a les Entitats de Crèdit, per acabar amb els grans magatzems, El Siglo, Galerias Preciados, El Corte Inglès… ningú però tenia cap interès econòmic en la recollida del plàstic, i va començar a ser comú veure bosses de plàstic per tot arreu, al bosc, al camp, als rius, a les muntanyes…

Els 90, feliços per alguns- de fet tots els decennis han tingut els seus mortals feliços- van portar el problema al límit; el vidre va començar a veure´s substituït pel plàstic i aquest a la seva vegada pel Tetrabrik…

Els volums de les deixalles començaven a representar un greu problema en tots els àmbits de la vida social, amagar-los, com s´havia vingut fent des dels anys 70, va començar a resultar impossible, ben aviat els abocadors d´àmbit local van ser denunciats com a focus de contaminació, i la seva clausura es va fer necessària, tampoc era cap solució però cercar abocadors de caràcter més general, només es traslladava el problema de lloc, i ràpidament la tècnica d´amagar les deixalles tingué resposta per part dels ecologistes, i tanmateix pels veïns més immediats que patien de forma agreujada els problemes que ocasionava la concentració masiva de deixalles.

Es va poder comprovar que molts materials no tenien cap possibilitat de recuperació, i que d´altres tot i ser reciclables representarien unes grans despeses, i que únicament una petita part de les deixalles podien representar alhora, un guany econòmic i ecològic.

La creació de plantes incineradores tingué aviat detractors; la contaminació ambiental era massa evident, però la manca d´una autèntica voluntat de trobar solucions, va fer impossible en aquell moment evitar l´aparició d´incineradores l´una rera l´altra.

El 2000 va arribar mentre es discutia sobre la qüestió, i va fer evident que s´havia de donar un tomb radical; les empreses havien de reduir al mínim el elements no essencials en la presentació dels seus productes, menys plàstic, menys cartró, menys Tetrabrik, menys paper… els consumidors també tenien que assumir un paper més decidit en aquest tema.

El 2005 fou l´any de la primera Directiva Europea en el tema, s´obligava als consumidors a fer la tria selectiva, es creava una policia específica en l’àmbit del control de les deixalles, i s´aprovava un taxa de 300 Euros (unes 50.000 pessetes) per cada unitat familiar, i una general de 3000 Euros per als comerços, que podia modificar-se en l´àmbit local en funció del volum de residus generats.

A les indústries en funció de la seva activitat se’ls determinava la seva contribució, orientativament però, en cap cas podien tenir una quota inferior al doble dels comerços, 6000 Euros.

El quadre de sancions per infracció de la Directiva era esfereïdor, la sanció més lleu era de 10000 Euros.

La directiva es va anar revisant periòdicament, i ja a l´any 2010 les unitats familiars tenien una taxa de 1000 Euros.

Els hàbits dels europeus van anar canviant, i com no, a la força ens pengen!.

Ja al 2016, les pautes de conducta eren quasi coincidents amb les que s’havien practicat per necessitat als anys 1950.

Certament aquesta és un hipòtesi que partint d’una realitat coneguda , fa una projecció que només el temps podrà anar verificant, tenim però la sensació de que, llevat que tothom faci un esforç en el seu àmbit, la realitat futura pot ser encara més paorosa que la que fins aquí heu anat descobrint.

(C) Antonio Mora Vergés

Soliloqui,

Això des de feia molt temps era el que venia fent – als ulls dels altres – , tots els matins abans de les 8,00, davant la imatge del crucificat, que l’autor Juventeny havia promès lliurar a l’església de Sant Martí de Cerdanyola , si se’n sortia dels perills de guerra.

Havia gaudit durant un curts dies de l’estiu d’un efecte de llum, que propiciat per un acte vandàlic sobre els finestrals de l’edifici, provocava que abans de les 8,00, els raigs del sol il•luminessin la figura de baix a dalt, i d’esquerra a dreta, segons la perspectiva dels que la miraven, fent ressaltar per un segons, els claus dels peus, la ferida del costat, el rostre sofrint però esperançat, els claus de les mans, com si la llum tingues també consciència del sacrifici del crucificat i volgués recordar-nos-ho amb aquells efectes òptics.
Des de la distància que li donava l’amplada de l’edifici, sota l’altar de Sant Antoni de Padua, acompanyat ara per la imatge de Nostra Senyora del Rocio, una més de les advocacions que l’emigració escampava per arreu.
En algun cas, havia sentit la queixa d’algun fidel local, perquè els forans portaven la imatge de la seva Mare de Déu , com si en fer-ho hi hagués algun menysteniment per la imatge de les Mares de Déu més locals; sempre contestava el mateix , aquí o a mil quilometres de distància de ben segur que tothom s’estimarà a la seva mare, potser fins i tot amb més força, oi ?; això està clar que no suposa cap menysteniment per les mares dels altres, no us ho sembla ?.
Deia que es situava a quasi 10 metres de la imatge, pel mig, els bancs de l’església i el passadís central, al seu darrera, Sant Antoni de Padua, i Nostra Senyora del Rocio; des d’aquella posició endegava la seva pregaria del Pare nostre, amb aquella modificació que ell, trobava del tot adequada, i ajudeu-nos també a saber perdonar als nostres deutors! , quan havia patit fins a rebre justament aquella ”especial” ajuda !.
El meravellava la gent senzilla, que s’acostava a la imatge, la besava, l’abraçava i és cenyia amb ella, talment com si és tractes del mateix crucificat en cos present ! .
Sempre que en tenia consciència s’afegia a la pregaria d’algun fidel que aturat davant la imatge transmetia clarament la sensació d’estar demanant alguna acció i/o ajuda; aleshores li recordava a Ell , el seu compromís “ Us asseguro també que , si dos de vosaltres aquí a la terra es posen d’acord per a demanar alguna cosa, el meu Pare del cel els la concedirà “ , lògicament el recordatori sempre és feia de “ bon rotllo “ com és diu ara, al cap i a la fi amb el bon Déu – sortosament – no si valen les trampes, oi ?.
S’havia acostumat en lo personal, a començar agraint, tenim tots tant que agrair !, desprès demanava per damunt de tot, que l’harmonia, la serenitat i en conseqüència la pau d’esperit, fossin rebudes per totes les persones – concretes quan coneixia el nom – que necessitaven potser sense saber-ho, tornar a sentir aquesta sensació d’estar bé amb un mateix.
També, també li demanava la seva acció en temes més prosaics, en qüestions de feina, econòmiques, de relació i/o de parella, familiars, de vegades fins i tot “nacionals” , tot i ésser conscient, que Ell era també el Déu dels altres !
Li agradava cloure el soliloqui – mai però va tenir la sensació de parlar sol – , demanant-li que també en ell, com va dir Maria , Fiat mihi secundum verbum tuum , és fes segons la seva paraula, i li succeïssin les coses que li convenien, més que aquelles que des de la percepció incompleta que tenim els humans, li demanava de vegades amb insistència.
Fins i tot en els dies més grisos, tenia la percepció d’haver rebut una mica de llum.
(c) Antonio Mora Vergés

El beneit del poble.

M’ho explicaven d’una d’aquestes ciutats de l’interior d’espanya, però certament això – de ben segur – succeeix també a les poblacions litorals i fins a la mateixa conurbació barcelonina, on – certament se’ls ha de reconèixer – no tenen un pel de ximples, sempre plorant, plorant, han aconseguit escorxar fins al límit les terres de la Catalunya interior; en tot cas però , això és una història diferent.

M’explicaven deia, que la gent del lloc es divertia d’allò més a compte d’un beneit o d’un babau, que vivia de la caritat de la gent, i de fer-los petits serveis.

Els homes al cafè, li ensenyaven dues monedes, una de 50 cèntims d’euro de color daurat – en la seva totalitat – o una de dos euros – daurada únicament en el seu exterior – ; l’home escollia sempre la moneda de 50 cèntims, que entre rialles li regalaven cada vegada.

Vaig tenir ocasió de parlar amb aquest home, i una llum des del fons dels seus ulls, em va fer preguntar-li si certament no se’n adonava, que la moneda daurada – que sempre escollia – era la de menys valor.

La seva resposta del tot lúcida, em va confirmar en la meva inicial sospita : Sóc conscient que la moneda de dos euros, val quatre vegades més, però si algun dia, escullo aquesta enlloc de la de cinquanta cèntims, el joc s’haurà acabat i en quedaré per sempre més sense la meva moneda diària.

Sovint apliquem amb excessiva rapidesa les etiquetes més diverses a l’esquena dels altres, en aquest cas en concret se’m acudeixen algunes reflexions :

a) No sempre qui ens sembla un ximple o un beneit o és, o almenys no més que nosaltres mateixos.

b) En aquesta història, segons el vostre particular criteri ; qui son realment els ximples ?

c) De vegades la intel•ligència és manifesta en una ambició raonada, ja que certament una ambició sense mesura, pot provocar justament la pèrdua de la nostra font d’ingressos.

Tenim una darrera lliçó per aprendre d’aquesta història; Podem sentir-nos be o molt be, malgrat que els altres o alguns dels altres, no tinguin vers nosaltres una bona opinió ; no és tant important el que els altres pensen de nosaltres, com el que nosaltres pensem i creiem respecte de nosaltres.

El veritable home intel•ligent és el que passa o pot passar per ser un ximple o un beneit, davant d’un ximple o un beneit, que passa per ser un home intel•ligent.

© Antonio Mora Vergés

Terres desolades

Encara no eren les 9,00 del mati quan arribàvem a l’alçada de la casa dita de La Serra, des de Sant Vicenç de Castellet; la vacarissana , la boira que s’aixeca des del Llobregat, i que acostuma a tapar la visió de la serralada montserratina des del Vallès, ens feia companyia alhora que deixava damunt la nostra roba un senyal d’humitat.

La casa de la Serra, disposava en els seus millors moments d’un molí d’oli, de cups de vi [ dins la pròpia casa, no en l’exterior ] , d’una capella o d’un oratori ( potser de la Mare de Déu de la Serra ? ) , i de ben segur de tots els estris i comoditats que en el seu temps subministrava el comerç.

Avui presenta un estat de gran ruïna, al que certament les barrinades i la tasca de la propera pedrera, ajuden de valent , pel que fa a la desaparició física d’aquesta masia que senyorejava la Parròquia de Sant Pere de Vallhonesta.

Aprofitant algunes llambregades de sol el Tomás recollirà per al record, les darreres imatges d’aquesta casa i del seu passat .

La Casa dita de les Vinyes, en la que apreciem almenys les restes de sis tines des del camí, situada més al fons de la Vall, a no més de dos quilometres en direcció a Castellvell i el Vilar, està encara en pitjor situació quan a la seva conservació, i la boira espessa, li confereix un aspecte quasi fantasmal.

Assentats davant la casa, esmorzem, tot i fent temps, en l’esperança de que el sol esquinçarà la boira i ens permetrà recollir com a la Casa de la Serra les darreres imatges; la persistència de la vacarissana ens dissuadeix d’aquest intent, i fem via cap al Ginebral.

Aquesta casa, més enllà de la seva magnifica ubicació, amb vistes a Montserrat, no presenta cap tret particular; com quasi totes les d’aquestes contrades , almenys les situades a les parts més altes, fa temps que està abandonada, i aquesta circumstància afegida al incivisme que sembla imposar-se per arreu, fa que la nostra tasca de deixar constància de l’extrema desolació d’aquestes terres, impliqui en alguns moments un evident perill per a la nostra integritat física.

Des del Ginebral fem camí fins a Sant Jaume de Vallhonesta perquè el Joan Moliner i Manau, darrer hostaler i ermità, pugui com fa quasi totes les setmanes, comprovar l’estat de la església romànica, el nivell d’aigua de la font , i aquelles tasques que el manteniment i la conservació de l’indret demanen de fer amb regularitat.

Trobem un nombrós grup d’excursionistes que atrets per la bellesa del paratge i la història del camí ral per la contrada, diuen venir del Pont de Vilomara, on tornaran desprès de visitar el Farell, l’església romànica de la Santa Creu de Palou, pujar fins a les baumes roges, i tornar des d’aquella alçada fins al Pont de Vilomara.

Dit així sembla un passeig, però suposant que caminin a “ pas d’home”, en peculiar expressió del Joan Moliner, els esperen no menys de sis hores per camins pedregosos, on el pitjor perill, a banda de torçar-se el turmell, és el de morir atropellat per un tot terreny, un quad, o una moto, màquines totes elles, que dissortadament trobem amb excessiva freqüència pels camins.

Desfem el nostres passos fins a la Casa de la Serra, tot i deixant constància, del desconeixement del nom que la casa, com la de les Vinyes, tenia o podia tenir en el passat, en aquest moment el nom, ens indica en un cas, La Serra, la ubicació on es localitza, i en l’altre, Les Vinyes, l’activitat central que presumptament s’hi duia a terme.

Demanarem a la redacció del Breny, elbreny@elbreny.com , en la que col·laboren estudiosos d’aquesta terra desolada, que respecte d’aquest extrem ens aclareixin – si cal fer-ho – els noms primigenis de les esmentades cases.

La vacarissana s’ha aixecat, quan arribem al cotxe del Joan, i iniciem el nostre retorn cap al Vallès Occidental.

Esperem en ocasions futures, sota un sol radiant, poder recollir encara, imatges d’aquestes cases, que alhora que testimonis del passat, s’aixequen de cara al cel, per deixar palesa la política d’abandó, que més enllà dels discursos d’uns i altres, es practica vers les terres interiors.

© Antonio Mora Vergés

El Crist de la mansuetud.

No te cap importància el nom del poble ( sobretot ara que el problema esta solucionat ), es troba però dins del Forat Negre, en aquell espai indefinit de la Catalunya interior en que només de forma accidental, es possible trobar barcelonins o espècies similars ( mutacions o repliques del més elemental Homo Faber ).

No te tampoc, ni en tenia aleshores , cap importància la filiació política de l’alcalde del poble, ( militava en un Partit dels anomenats “Espanyolistes” ; tot i això la corrupció com sabem molt be, està força més estesa dins la classe política ; els Espanyolistes juguen en la Lliga Gran, mentre que altres ho fan en lligues menors, i àdhuc alguns com l’avui Ex-President de França juga directament la Champions League ) . `

De fet la major part dels veïns per un altre motiu, havien tingut en alguna ocasió la clau de l’església , això els convertia en sospitosos a tots, i es que d’ençà que els preveres havien de gestionar fins a quatre parròquies, cada cop – forçats per la necessitat – delegaven més en els veïns dels pobles.

Tampoc te la més mínima importància, el procediment pel qual el Prevere va arribar a saber la implicació de la casa de subhastes SOTHEBY’S de Londres, en tot aquest afer, i de com en conèixer que estaven davant d’un delicte contra el patrimoni es van avenir a un tracte ben peculiar.

Fins aquí no comencem a parlar del Crist de la mansuetud, d’una imatge de fusta, d’una alçaria aproximada de 2 metres, que presidia l’església romànica d’aquell poble del Forat Negre ( el sentiment popular, es manifesta en aquests poblets, en el sentit de que si tenen una església romànica, es perquè el poble sempre ha tingut recursos molt escassos, i no va ser possible engrandir , l’església i passar del romànic, al gòtic o al barroc en el seu moment ), li venia la denominació de la mansuetud de la mirada que de ben segur tenia Jesús en el moment de ser crucificat i quant s’adreça a Déu dient ” Pare, perdona’ls , que no saben el que fan “, l’artista havia aconseguit treure de la fusta aquesta acceptació de la màxima injustícia, i l’ havia alhora reflexat en la cara de Jesús. ( Un prec adreçat a tu amic lector, si en alguna ocasió has pogut gaudir de la contemplació d’aquesta figura, agrairem que ens facis saber on es troba, moralorente@eresmas.net )

La imatge possiblement tenia una antiguitat superior als XII segles, i de ben segur que havia vist marxar els àrabs que en el període dels segles VIII a XII van conviure amb nosaltres, des de sempre havia presidit l’església on va acabar tenint la companya de Sant Miquel arcàngel i Sant Antoni de Padua, dues de les advocacions més esteses a Catalunya.

Recentment havia esdevingut la imatge confortadora de les persones que patien mobbing a la feina, i que començaven a ser una multitud si atenem al creixent interès, que el tema rebia dels mitjans de comunicació.

El fet es que un dia quan algú va obrir l’església la imatge no hi era, i tampoc ningú, va recordar en els dies anteriors, que anessin pel poble camions o furgonetes d’una certa capacitat; calia pensar en que la complicitat amb els que s’havien endut la imatge era força extensa, tot i que en aquelles dates del mes de novembre els habitants del poble es reduïen a una dotzena escassa, i encara alguns d’ells notòriament delicats de salut.

El Prevere coneixia el seu ramat, malgrat haver-lo d’atendre sempre amb preses i no va voler molestar a ningú; ben aviat va tenir coneixement de que la imatge del Crist de la mansuetud es trobava a Londres, i juntament a un parell de veïns es van presentar a la casa de subhastes.

Ningú sabia com s’ho farien per recuperar la imatge perquè no tenien gaires diners, el Prevere duia una petita bossa de cuir que tampoc semblava que pogués ser la solució.

SOTHEBY’S estava en disposició de negociar, entenien que es trobaven en una situació delicada, però tenia documents en els que s’acreditava que havien pagat 658.357 euros per aquella imatge, i tenien també una documentació que venia a acreditar ,que també es pot enganyar als anglesos, fins i tot amb falsificacions més que evidents com aquella !.

La proposta de la casa de subhastes va ser la de que si els donaven el que s’havien gastat es podien endur la imatge; el Prevere va dir-los que pagarien el preu en plata del Crist, i SOTHEBY’S ho va acceptar , el Prevere va tenir interès en que el tractes es recollís en un paper de compromís, desprès va demanar que posessin una romana, en la que d’un costat penjava ( fins tocar a terra ) la imatge del Crist i de l’altra hi havia un plat al que s’havia de pujar amb una escala; semblava del tot impossible que el Prevere pogués reunir tal quantitat de plata !.

El Prevere va començar a posar monedes de plata que treia de la petita bossa de cuir, 1, 2, 3,….10, 15, 21, 25, … el plat continuava a la mateixa alçada i la imatge estirada a terra , 26, 27, 28, 29 tot semblava igual, el plat en alt i la imatge a terra, però en deixar caure la moneda que feia el número 30, la balança es va equilibrar, els de SOTHEBY’S, van voler tornar a repetir-ho i de nou va succeir el mateix a la moneda 30 la balança quedava equilibrada; la firma de subhastes va fer un darrer intent de negociar un preu més alt, però el Prevere va insistir en que un pacte era un pacte, i que malgrat que evidentment no ho eren, ara els calia comportar-se com uns senyors.

La tornada amb taxi fins a Lutton , i desprès en l’avio de EasyJet fins a Barcelona, va ser memorable, i el viatge amb la furgoneta fins al Forat Negre, amb un drap vermell lligat al cap del bon Jesús, com si fos un bandoler, tampoc es per no explicar- ho, i finalment quan ja tornava a presidir l’església, la inevitable pregunta al Prevere; com sabia que en arribar a les 30 monedes s’equilibraria ?, i la resposta senzilla, per als qui de menuts havien seguit la història sagrada, i també per als qui seguien la missa de forma habitual, 30 monedes era el preu que havia rebut Judes, i aquest mateix preu el recull Mateu a 27,3.

Malgrat que només el recull aquest evangelista, tothom sabia fa no gaire temps, que 30 monedes de plata es el preu de la vida de Jesús !

Si teniu curiositat per conèixer més dades de la història us caldrà visitar el Forat Negre.

No tingueu por de trobar-vos cap dels nostres polítics en campanya, al Forat Negre, no hi ha línies de Metro, per no tenir, ni transport regular tenen en la majoria de poblets .

Intentar-ho serà doblement beneficiós, primer per a vosaltres i àdhuc també per Catalunya.

ANTONIO MORA VERGÉS

La Gerra ferida

De la terrissa i les seves històries

Darrerament per qüestions relacionades amb el llibre Guimerà i el Mercat Medieval; la recuperacíó del Retaule de Guimerà ; la posada en marxa de l’edifici de la Cort del Batlle,…l’anar i venir d’aquesta Vila de l’Urgell és quasi constant, que si veure les proves, que si acordar la presentació a Lleida, a Barcelona , al mateix Guimerà, que si, que si, que aprofito per comprar botifarra negra amb pinyons, que m’ho passo bé, i que a més aprenc moltes coses, però així i tot, l’Urgell està un xic lluny , oi ?

En la darrera trobada el mossèn ens explicava que en el marc del Mercat Medieval presentaria un seguit de petits treballs que s’anirien succeint sense solució de continuïtat a l’església de dalt, alguna cosa de Jujol, arquitecte contemporani de Gaudi, de qui era bon amic, i que deixà alguns treballs notables a Guimerà, on va viure un temps, i sobretot un petita història relacionada amb la terrissa, que em va semblar deliciosa i que passo a explicar-vos :

Heu de fer l’esforç de pensar en un país, on l’aigua és escassa, i on encara la transporten damunt les esquenes els aiguaders per a vendre-la al mercat a la menuda ;de fet podria ser qualsevol de l’Àfrica perquè la figura de l’aiguader encara està present a quasi tots els països d’aquella zona. Imagineu-vos un homenet de llarga barba, i d’escasses forces, que transporta damunt de les seves esquenes dues gerres d’aigua, lligades a l’extrem d’una fusta. Una de les gerres presenta una ferida i va perdent aigua al llarg de tot el recorregut de forma, que únicament arriba – com a molt – la meitat del contingut al mercat.

Una nit la gerra sencera, li retreu a la gerra ferida, que ja no és apta per a fer aquesta feina, i que suposa una despesa innecessària per al vell aiguader, mentre que ella – la gerra sencera – fa perfectament la seva tasca, i es motiu de constant joia i alegria per al seu propietari. La gerra ferida, com us podeu imaginar va passar la resta de la nit pensant en les paraules de l’altra gerra i en el perjudici que comportava per a l’aiguader.

Al matí següent la gerra ferida, es disculpa davant l’aiguader, i li prega que sense dilació adopti les mesures que calguin per equilibrar la seva maltreta economia, incloent-hi és clar , la decisió de despendre’s de la gerra que per haver-se ferit no podia desenvolupar amb total eficàcia la seva feina.

L’aiguader li va demanar que parés atenció tant a l’anar com al tornar del riu, a les vores del camí, i la gerra ferida va veure que quan sortien del riu en direcció al mercat, els acompanyava un estol de flors que feia d’allò més bonic i que alegrava l’ànim de l’aiguader i de moltes de les persones que vivien en aquella zona. A la tornada la gerra va comprovar que l’estol de flors només estava en un part del camí, i que coincidia amb el trajecte en que molt a contracor , la gerra perdia aigua quan anaven al mercat.

L’aiguader li va explicar mentre descansava un moment sota un arbre frondós, que en comprovar que la gerra perdia aigua havia anat posant llavors al costat del camí, i com ell molta gent, quasi tots els habitants del poble, i li va dir que tothom apreciava molt aquest defecte seu, i més que la resta de la gent, ell mateix que havia recuperat la il·lusió per fer i refer el camí una i altra vegada, només pel fet de gaudir de les olors i dels colors de les flors. L’aiguader li va dir que de cap manera pensava en despendre’s d’ella, tot al contrari i que es sentia molt orgullós de tenir una gerra com ella.

Hi ha certament un comentari a la història amics lectors, i és tant senzill com entenedor, tots en alguna ocasió ens pensem com la gerra ferida que no fem amb l’eficàcia necessària la feina – que al nostre criteri pensem – que esperen de nosaltres. I el cert és que si aquest món és encara suportable, si és possible en ell la vida, no us càpiga cap dubte que ho hem d’agrair a totes les gerres ferides , que a vegades , potser sense saber-ho reguen pacientment el jardí de tots.

Que l’estiu us sigui profitós amics lectors, i per poc que us sigui possible, mireu d’anar a Guimerà els dies 11, i 12 d’agost, i podreu veure en imatges, entre d’altres meravelles aquesta història universal, que amb paciència i destresa ha preparat el mossèn de Guimerà.

© ANTONIO MORA VERGES

Els claus rovellats

Tot sovint parles amb persones que pateixen afliccions greus, que no troben l’alegria, que han perdut tota esperança; en moltes ocasions l’efecte ens parla de la causa, aquella persona porta des de fa potser anys y anys, un clau profundament inserit dins la seva ànima, que s’ha anat rovellant, i que finalment ha provocat aquell estat quasi catàrtic en que la trobem avui.

Que podem fer per ajudar a aquestes persones ? .

Els nostres avis acostumaven a dir que un clau, treu un altre clau, en llenguatge senzill i planer, que un cop aclarida la causa, cal únicament cercar el remei, i intentar inserir-lo – no és feina fàcil, val a dir-ho – en el lloc que ocupa el clau rovellat.

I per damunt de tot, el que cal fer, és donar-li a aquesta persona, tot el nostre suport fins que aconsegueixi superar aquesta catarsi.

Aquí una breu relació de claus, potser per així dir-ho els que més habitualment trobem en el mercat, i els respectius remeis que cal aplicar en les dosis adequades, i per damunt de tot, amb molta paciència, perquè és del tot freqüent que els tractaments siguin de llarga durada, i fins en algun cas, que malgrat tot, no reeixim en el nostre intent de curar el malalt.

CLAU REMEI

la rancúnia amb el perdó
l’odi amb l’amor
La tristesa amb l’alegria
La inseguretat amb la confiança
La ira amb la serenitat
L ’autocompassió amb l’acceptació
la por amb la pau
l’enveja amb l’estimació
La desesperació amb la pregaria

N’ hi ha més oi ?,

dissortadament molts més !, i aquí amics lector ve la teva feina; identificar més claus rovellats i trobar – que de veritat no és tant difícil – el remei corresponen.

El que si que assumim que costa, és justament intentar aplicar el remi, i oblidar QUI o QUE ens va clavar el clau i perquè ho va fer.

Un pensament per animar-vos !, només aquelles coses que ens costa d’aconseguir, tenen i mantenen passats molts i molts anys, el reconeixement de coses valuoses !. Allò que no ens costa, tendim a desvaloritzar -ho, de forma que el que res costa, res val, oi ?

Ànims !

© Antonio Mora Vergés

Més enllà de l’odi.

La reunió a l’hostatgeria de Vallbona de les Monges, a la comarca de l’Urgell, tenia sens dubte el caràcter de novetat, i justament per això alhora que creava expectatives, deixava obert el dubte de la seva mateixa utilitat.

Els participants eren , o manifestaven ser, víctimes d’assajament moral, conducta que sens dubte tenia un creixement exponencial, i en la que s’estimava en més d’un milió el nombre de botxins [ per anomenar-los d’alguna manera ], i és desconeixia realment el nombre de víctimes, tota vegada que des d’algunes morts inexplicades, fins a la majoria de les depressions, tot és solia encabir dins del fenomen del mobbing.

Hi havia persones de tots els àmbits laborals, des de l’administració [ a priori podria semblar que aquest no era un món competitiu, oi ?], fins a la indústria en tasques de cadena de producció, on semblava també que la competència venia definida pel propi sistema, i no era fàcil afegir més pressió damunt dels treballadors; arreu però quedava clar, que el caràcter espanyol era particularment procliu a aquesta practica maliciosa ; de fet en un anàlisi històric, quedava clar que si no els primers, els espanyols podien lluitar sempre pels llocs d’honor, quan és tractava d’assolir nivells d’ineficàcia, de corrupció, de crueltat , de nepotisme,… i com a mostra, els anomenats països de l’Amèrica hispana, ens servien de prova fefaent, desprès de segles d’administració presumptament independent, però en base als models apresos i aplicats, en els períodes de control espanyol.

En la reunió va quedar clar que l’odi podia ser un motor de resistència, però a la vegada que era un sentiment que lligava per sempre més a la víctima amb el seu botxí, que impedia superar aquesta situació i minvava ostensiblement la qualitat “relacional” de vida de les víctimes de mobbing ; es van fer tota mena de propostes : confeccionar llistes de botxins [ això és va dir, implicava alhora, confeccionar llistes de víctimes ] , introduir en els Convenis Laborals, la obligació de les empreses de vetllar per evitar aquestes conductes, i la de solucionar de forma ràpida aquestes situacions, ni que fossin només presumptes [ de fet, en alguns convenis existia ja la menció del mobbing com a conducta objecte de sanció, però en la pràctica era molt i molt difícil aplicar aquesta normativa, tota vegada que els mateixos sindicats – i això era un fet constatat – patien també aquesta mena de conductes, i com tots sabem, en el nostre país la sindicació es baixa, la carn és dèbil, i el caràcter jugava en contra d’una aplicació rigorosa de qualsevol limitació del ius variandi , entès – com només aquí ho sabíem fer – de forma deliberadament equivoca.

De totes les aportacions, una expressada quasi en forma de paràbola, em va semblar d’allò més escaient, i em permeto ara d’explicar-la per si us sembla interessant : el ponent demanava a tothom – en la millor tradició catalana – que poséssim el nom del botxí o del qui teníem com l’ofensor, en una peça de fruita, en una poma, i desprès que carreguéssim, la poma o les pomes – si n’hi havia més d’una – dins d’una bossa arreu per on anéssim; aquell cap de setmana, al menjador, a la dutxa, quan sortíem a passejar, quan assistíem – qui ho volia fer- a les complertes, i també quan anàvem a dormir, en que ens havíem de posar al llit amb la bossa, que no valia deixar-la damunt de la tauleta, o en qualsevol altre lloc; en un primer moment la cosa va ser objecte de tota mena de comentaris graciosos, però ben aviat és va veure que portar la bossa al damunt era si més no molest, i dormir amb ella, implicava un constant despertar, quan per algun motiu, quedaves damunt de la peça de fruita; dutxar-se amb les pomes, excuso explicar com complicava la higiene personal; calia però arrossegar la bossa per un termini mínim d’una setmana.

La major part dels assistents van marxar el diumenge a la tarda, amb les seves bosses cap al seus domicilis; l’explicació de perquè duien la bossa ja va donar força de si, però en algun cas, quan van voler tenir un contacte íntim amb les seves parelles, la bossa va presentar la seva cara més molesta, com és podia abraçar algú que duia una bossa de pomes ?.

Abans d’acabar la setmana, un segon problema és va afegir als que ja presentava l’arrossegament constant de la bossa, les pomes, tocades, aquí i allà, començaven a desprendre un cert olor a putrefacció que ben aviat va esdevenir insuportable.

La majoria va entendre que el més sensat era desprendres de la bossa.

Calia aleshores també desprendres del sentiment d’odi que únicament havíem representat en les peces de fruita, i tothom va entendre que calia modificar el tenor literal del Pare Nostre ,de la pregaria que des de la infantesa ens havia acompanyat ; desprès de :

Perdona les nostres culpes
Havia de demanar-se :
i ajuda’ns senyor a saber perdonar als nostres deutors

De fet, del perdó ens sortien guanyant més les víctimes que els botxins, tota vegada que els segons potser ja ni recordaven als qui havien estat objecte de les seves malèvoles accions; els botxins quasi com les abelles, anàvem de víctima en víctima, i acabaven per oblidar no únicament els noms, sinó clarament la persona mateixa sobre la que havien exercit el dany.

Més enllà de l’odi, començava un altre cop la vida, calia agafar-se a aquesta realitat, i llençar ben lluny totes les bosses !.

Calia també enfrontar-se als problemes de cara, no permetre que tornessin a créixer les pomes podrides !

Abans de Nadal tothom tornava a estar convocat a una reunió, aquesta vegada la trobada seria a Bellpuig de les Avellanes, a la Noguera, i la propera al Miracle al Solsonès, i….. semblava clar que és començaven a plantejar polítiques pràctiques, contra aquesta pandemia, que havia superat ja l’àmbit laboral, tenia ja una llista de víctimes important en el món de l’estudi, i s’estenia com un càncer en la vida social de la Catalunya de principis del segle XXI !

Certament no s’albirava una solució a curt termini, però tothom començava a tenir consciència, que calia cercar solucions, que com espècie havíem d’anar més enllà de l’odi !

(c) Antonio Mora Vergés

Flors xineses.

Com cada any , havíem anat al cementiri per netejar el marbre que cobreix el nínxol on reposen les despulles del pare, i per renovar l’arranjament floral, ens agradava fer-ho també en ocasió del dia del seu naixement, lluny del brogit de tots sants.

A l’aparcament els vius presumien de la seva situació de bonança econòmica –real o imaginaria- i podies veure cotxes lluents, d’alt preu que transportaven avies o gent d’edat , que volien també com nosaltres, complir amb aquest ritus de la nostra cultura, manifestar socialment el nostre record per als qui ens han precedit en el viatge a la casa del Pare Celestial.

A l’interior l’aspecte de la majoria dels nínxols, adornats amb flors de plàstic de colors llampants , deixava palès que més enllà del compliment formal, calia esmerçar la mínima quantitat de recursos , en el tràmit de guarnir les tombes.

No calia apropar-se gaire per constatar que tot el material, era made in xina, adquirit a corre cuita, en un dels molts basars xinesos, que havien ajudar a precipitar la fugida – deslocalització en diuen ara – de les nostres indústries.

També en alguna de les tombes dels rics, el material plàstic, certament de millor qualitat era de procedència xinesa.

Els qui portàvem productes del país – del nostre, de Catalunya – érem una minoria, està clar que també tant a les tombes, com en la vida real, els catalans som una minoria que aviat s’haurà d’incloure dins les espècies en perill d’extinció.

La meva esposa, mestra artesà en art floral, havia confegit un preciós coixí, amb fulles de magnòlia i flors de sorayas, una espècie de cards blancs, el pare nascut a pagès, havia hagut d’emigrar des de les terres tarragonines de l’avellana, per fugir de la misèria.

Sempre però s’havia estimat aquesta terra, i ens havia transmès també a nosaltres aquest amor.

Guarnir la seva tomba amb qualsevol altra cosa, que no fos de procedència natural i catalana , a mi particularment m’hauria semblat un ultratge, i àdhuc una vexació a la seva memòria.

L’aire suau que des del Parc Natural de Sant Llorenç i la Serra de l’Obac, acostuma a bufar en direcció a Sabadell, hem va fer “sentir” que aquesta percepció de desgrat, de rebuig , d’incomoditat, era molt general entre els esperits dels que allí descansaven; quasi tots ells havien esmerçat la vida en la tasca d’acompanyar i fer créixer com a persones, als qui presumien de vehicles d’alt preu, i alhora agraïen el desinterès dels seus ascendents, amb flors de plàstic, elaborades en molts casos, en situacions de quasi esclavatge, d’absolut menyspreu de qualsevol dret, i plenes fins a la darrera molècula, d’aquell dolor, odi , i ànim de revenja , que cobejava el cor de les pobres persones que les havien fet per sobreviure.

Les flors xineses no aporten cap element de pau, no asserenen l’esperit, sinó molt altrament agiten les consciències, enterboleixen el repòs dels morts , i son una befa indecent al record dels qui ens han precedit.

Almenys aquesta percepció hem portava el vent el mati del diumenge 29 d’octubre, desprès de recórrer el cementiri de Castellar del Vallès.

Prego perquè també a mi, quan m’arribi l’hora, algú hem vulgui recordar amb les plantes i/o flors, que durant els anys de la meva vida , tant i tant m’han fet fruir de l’existència.

Flors xineses ?, no gràcies !

© Antonio Mora Vergés

La cadira.

Aquesta és una història real [ de fet, qualsevol història ho és de real, oi ], succeí en un dels pobles del “Forat Negre “ on un sacerdot te encomanades entre tres i cinc parròquies, amb una distància mitjana entre les més oposades de fins a vint-i-cinc quilometres !.

Li direm Joan al nostre mossèn, que us sembla ?. Un vespre d’agost, quan tornava a la rectoria passades ja les 10 de la nit, rep una trucada en la que li demanem d’assistir a un malalt en una casa de turisme rural, la casa estava en un altre poble , a una distància de quinze quilometres, així que l’esperaven trenta quilometres, encara abans de poder descansar aquell dia !.

Devien ser les 11,00 quan trucava a la porta de la casa de turisme rural, i l’obria una senyora que li feia saber que el seu pare, s’havia trobat malament i que havia demanat d‘avisar un sacerdot, va entrar a l’habitació que era molt senzilla, un llit, un armari, una taula i una cadira, que justament estava situada al costat del llit, com esperant que ell arribes.

La filla els va deixar sols, i l’home de nom Cosme, li va dir que sentia que la seva fi estava pròxima i volia confessar-se; Mn. Joan li va demanar de xerrar una mica si això no el fatigava, i l’home li va explicar, que de tota la vida havia tingut molta devoció al Crist, que tenia formació religiosa i sabia prou be, que les imatges eren només mediacions, i que com més manca la fe a la gent, més es dedica a la pràctica de laborioses i complexes devocions; li va dir que d’ença que s’havia quedat vidu i vivia amb la filla, la cadira de l’habitació, substituïa la imatge de fusta del crucificat, i d’aquesta manera no li calia, discutir amb la seva família, que sens dubte eren bona gent, però que com tants i tants, s’havien instal•lat en una existència únicament consumista. Mn. Joan, li va comentar que si volia, podia estar-se dret i/o seure damunt del llit; el Cosme li va recordar, que coneixia prou be – com li havia explicat – el caràcter de mediació de les imatges, i de la mateixa manera que una imatge, era únicament fusta o guix, aquella cadira, era un estri per a seure, i que el feia molt feliç tenir-lo al seu costat, tot i que possiblement estaria cansat o tindria altres feines a fer; ;Mn. Joan , va mirar el rellotge faltaven minuts per a les 12 de la nit, i no sentia cap mena de cansament, les confidències del Cosme, lluny de cansar-lo havien resultat ser un bàlsam per a la seva sensació de permanent solitud, s’havia sentit acompanyat per aquell desconegut , en la tasca sovint desagraïda d’apropar Déu als homes !

La confessió – que com sabeu tots es secreta – va confirmar a Mn. Joan, que el Cosme, era una persona meravellosa, i únicament és va plànyer de no haver-lo conegut abans; passaven ja 10 minuts de la una, quan és van acomiadar, tot i apropant la cadira al llit Mn. Joan, tal i com estava quan ell havia arribat.

El Cosme en la solitud d’aquella habitació desconeguda, va fer el que havia fet durant tota la seva vida, parlar amb Déu, com ho feia amb els amics – quan els tenia -, i com ho havia fet amb Mn. Joan; li va demanar que la seva mort no trasbalses gaire els plans de vacances que s’havia fet la seva filla, que li tingues preparat el seu “racó” com els havia promès als lladres que estaven penjats al seu costat, i que fins a la fi, li dones consciència per agrair el do, que havia estat la seva vida; és va adormir pregant , Pare nostre ,…….

Mn. Joan va matinar, tenia urgència per anar a veure al Cosme, alguna cosa li deia, que malgrat les aparences, l’estat de salut del malalt era realment greu ! .

Quan va arribar a la casa, la filla, li va dir que encara no havia pujat a veure al seu Pare, però que aquest no havia demanat res, ni durant la nit, ni en les primeres hores del mati; Mn, Joan va pujar fins a l’habitació i va comprovar, com el Cosme , mort , tenia els braços i el cap, damunt de la cadira, a la seva filla li va estranyar aquella posició, alhora que també veure com Mn. Joan sanglotava; al cap i a la fi, s’havien conegut la nit anterior !.

Mn. Joan va interpretar rectament, que en el moment de la seva mort, en Cosme, s’havia abraçat tendrament, a la seva advocació del Crist , l’advocació que l’havia acompanyat durant tota la seva vida, l’havia rebut amorosament, com un Pare, a l’hora de la mort !

Mn. Joan, i nosaltres amics lectors, voldríem també que :

en aquella hora de temença,
quan se’ns tanquin aquests ulls humans,
ens n’obri el Senyor uns de més grans
per contemplar la seva faç immensa !

© Antonio Mora Vergés