ELS CAMINS DEL SENYOR

EL RUNAM ESFEREÏDOR DE SANT PERE I SANT FERMI DE RELLINARS. VALLÈS OCCIDENTAL

Portava al Josep Olivé Escarré ( Sant Llorenç Savall, 2.05.1926 + Castelllar del Vallès, 6.05.2019 )  fins al temple que va tenir funcions de parròquia de Rellinars fins a 1842 en què el culte fou traslladat a l’església nova, des d’aquella data l’edifici a patir alhora l’espoli i l’abandó sistemàtic, de forma que ka qualificació de ‘runam esfereïdor’ és la que millor li escau.

La descripció tècnica ens diu; església formada per dues naus, molt modificades en diferents èpoques: la septentrional és del segle XII, la meridional dels segles X i XI. Aquesta era la primitiva església amb una estructura del segle X i murs regruixats el segle XI. Fou ampliada el segle XII amb una nau adossada al mur de tramuntana, de manera que aquesta darrera nau esdevingué la principal, quedant l’antiga com a capella lateral.

El conjunt fou molt modificat al llarg dels segles: s’afegiren arcs de comunicació entre les dues naus, la construcció d’un campanar romànic posteriorment enderrocat, sobre la capçalera del temple antic, tancament de portades antigues i finalment, el segle XVIII, afegit d’un cor als peus de l’edifici dels segles X-XI i substitució de l’absis romànic del segle XII per un presbiteri quadrangular coronat per una espadanya.

Al voltant de l’església han aparegut restes de construccions i sepultures antropomòrfiques que podrien ser coetànies de l’església documentada el 951, com a sufragània de la parroquial de Vacarisses

Dins les etapes constructives de l’església vella de sant Pere i Sant Fermí, el campanar és obra del segle XVIII. Superada la coberta de l’absis comença el campanar d’espadanya. A la part inferior presenta un petit ull de bou i a la superior les dues obertures, d’arc de mig punt, on se situarien les campanes. A continuació hi ha una doble cornisa de llosetes i està coronat per un frontó triangular. El parament, amb restes d’arrebossat, deixa veure carreus i pedres sense tallar.

 

 

Deixa un comentari