EL MAGISTERI COM A ‘BOTI DE GUERRA’. IN MEMORIAM

Recordo que en una ocasió esperava el meu torn per veure al metge de la seguretat social, quan un nen va demanar qui era l’últim, i es va quedar assentat fins que va venir un home que li va dir que ja podia marxar i que es quedava en el seu lloc, aquell subjecte NOMÉS parlava en llengua castellana, i explicava que quan va arribar al poble per combatre la seva solitud – fora de l’escola la llegua catalana, tot i prohibida era l’eina de comunicació ‘habitual’ de la ciutadania – anava a la Casa Cuartel de la Guardia Civil , perquè NOMÉS allí es sentia ESPAÑOL.

Aquest fet succeïa ben entrada la dècada dels 70 del segle XX, i palesa clarament la ‘ mala fama ‘ que arrossegaven les ben dites ESCUELAS NACIONALES.

Trobava un text del que us en recomano la lectura, es recull aquí el que va ser una pèssima idea del franquisme, per donar sortida ‘professional’ als ex combatents feixistes se’ls ‘regalava’ la qualificació de mestre : http://www.edudactica.es/Docus/Articulos/Articulo24.pdf

Els mestres que van sobreviure a la depuració de la República – que tenien millors coneixements i experiència – estaven SEMPRE subordinats a aquests ‘personatges’ que van degradar l’ensenyament públic i el seu prestigi durant molts i molts anys.

Eren els temps de Viva Franco, Arriba España !!

Deixa un comentari