Antiga porta de la Capella

Imatge de l’any 1927 on encara es pot veure la porta original d’entrada a la Capella de Sant Esteve

Una comparativa amb l’estat actual

Deixa un comentari