la seva obra

Charles Pardell ha deixat una extensa obra de dibuixos a la tinta xinesa, que executava amb gran precisió, molts dels quals foren apunts per fixar un angle de visió, un personatge, un moment fugisser, etcètera, per després poder-los  reproduir, excepcionalment, amb els pinzells en la tranquil·la atmosfera del seu estudi, ja que pintava els seus olis normalment al natural.

El seu ull, sempre a l’aguait, el va portar a reproduir, sobre paper o tela, amb gran precisió  escenes del carrer i personatges dels mercats a l’aire lliure o el port dels pescadors de la Barceloneta, que li van ser dia rere dia una font d’inspiració.

De tarannà inconformista, Charles Pardell va pintar tota mena de temes i va afrontar diversos estils de pintura, enfrontant-se fins i tot amb reptes desconeguts, intentant sempre experimentacions purament personals. La mort el va sorprendre treballant en un tema constructivista de gran envergadura.