el Cercle de Belles Arts de Lleida

Francesc Charles Pardell  el 1931 formà el grup “Studi d’Art”,  juntament amb Leandre Cristòfol,  Sanàbria, Josep Tufet i Antoni Garcia Lamolla. Aquest grup va servir de marc formatiu i d’intercanvi d’experiències, en el qual es discutia i es polemitzava sobre art.

EstudiArt

El març de 1932, el grup “Studi d’Art” organitzà una exposició dels seus membres al Casino Independent, que després es traslladaria a les Galeries Laietanes de Barcelona a l’octubre, patrocinada per la Generalitat de Catalunya.

Francesc Charles Pardell i Marià Gomà a mitjans dels anys 40, solien reunir-se en una coneguda cafeteria de l’Eixample de Barcelona i fou en una d’aquestes tertúlies on es va a començar a gestar la idea que, temps més tard es materialitzaria en el Cercle de Belles Arts de Lleida.

charlespardell000

El Cercle de Belles Arts de Lleida va néixer l’any 1947 amb la intenció de ser el catalitzador de la reactivació artística en la Lleida de postguerra. Va esdevenir, d’aquesta manera, una agrupació de persones amb interessos comuns dins el món de la cultura que es reunien sota un mateix sostre per dur a terme tot un seguit díactivitats de caire sociocultural: tertúlies, col·loquis, conferències, exposicions, concerts, teatre, etc.

Al seu capdavant, en aquests moments inicials, hi va destacar la figura de Marià Gomà i Pujadas i els neguits de tot un seguit de joves artistes de l’època, inconformistes i àvids de nous coneixements: Josep Benseny, Leandre Cristòfol, Abad Gil i Charles Pardell entre altres. Des d’aquests orígens, el Cercle de Belles Arts va anar creixent fins a rebre, el 4 de febrer de 1947, el consentiment oficial per part del Governador Civil de l’època, Carrero Cejudo.

La primera ubicació de l’entitat va ser l’edifici de l’antic convent del Roser, al carrer Cavallers. I és també aquest el lloc on el Cercle va instal·lar l’Escola de Belles Arts, un centre de formació artística que volia recollir les inquietuds dels seus professors i fer-les arribar a tots els alumnes sensibles al dibuix i a la pintura.