Casa Arrufat és una antiga casa pairal construïda sobre les ruïnes d’un antic assentament dels templers l’any 1779. Conserva d’aquesta època el celler amb un arc gòtic de 4 metres d’altura i les piques d’oli. En l’actualitat està completament restaurada i s’ha destinat una part de la casa a turisme rural.

Casa Arrufat es una antigua casa señorial construida sobre las ruinas de un antiguo asentamiento de los templarios el año 1779. Conserva de esta época la bodega con un arco gótico de 4 metros de altura y las picas de aceite. En la actualidad está completamente restaurada y se ha destinado una parte de la casa a turismo rural.

Casa Arrufat
is an old manor house built on the ruins of an ancient Templar settlement in 1779. Preserve
since this time the winery with a Gothic arch of 4 meters high and the oil spikes. The house was completely restored and has been allocated a portion of it to rural tourism.

 
Carrer Bassa, 11  NALEC (Lleida)   tel. 973303190    info@casaarrufat.com

©guimera.info