Política de privadesa

POLÍTICA DE PRIVADESA

L’informem que les dades personals obtingudes mitjançant el seu correu electrònic, si ha estat aquest el seu mode de contacte, han estat incorporades en un fitxer del qual és responsable MARC CASTAÑER BOLEDA amb NIF 43727801V, amb la finalitat d’atendre les seves consultes i enviar-li informació relacionada amb la nostra empresa que pogués ser del seu interès.

MARC CASTAÑER BOLEDA es compromet a utilitzar les dades recollides mitjançant aquest formulari, únicament per a la finalitat anteriorment esmentada.

L’interessat declara tenir coneixement del destí i ús de les dades personals recollides mitjançant la lectura de la present clàusula.

Si desitja exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició en els termes que estableix la Llei Orgànica 15/1999, pot fer-ho a la següent adreça Marc Castañer Boleda Plaça Major, 7 – 25341 GUIMERÀ (Lleida).