c/Bovera, 4   tel. 649622091 - 686053408    GUIMERÀ (Lleida)    e-mail: armengol@guimera.info 

Façanes de pedra vista
Repicar les antigues façanes on es troben moltes sorpreses amb forma de forats que havien
estat finestres, portes o be coses impensables. Fan de aquesta tasca una aventura. Desprès a l'hora de reconstruir-les donen una satisfacció tant pel paleta com pel propietari.

Arrebossats
Segons les circumstancies de la zona o de les cases veïnes cal que les façanes es tinguin d'arrebossar, sempre seguin les pautes dels colors i els gruixos que permet la normativa també pot quedar una bonica façana.

Adequació de cellers
Buscant per sota les cases
, tots sabem que hi ha aquests llocs tan característics i que donen tanta satisfacció als seus propietaris.

Qualsevol obra pròpia d'una zona rural
Dintre d
'aquest apartat i podem incloure  totes les reformes generals com poden ésser cuines, banys, escales, trebols, teulades, paviments d'entrades i de qualsevol lloc.


Magatzems

Els pagesos necessiten molt lloc per la gran quantitat d
'eines  que fan servir.
 

VENDA DE CASES ADOSSADES A GUIMERÀ

Tots aquests serveis no treuen que si algú vol fer un obra de mes envergadura, com pot ésser una casa nova, xalet o el que sigui, només cal que es posi amb contacte amb nosaltres i en parlem.