29 – El carrer de Montseré

El carrer de Motserè està situat a la part alta i nord-oest del poble i formava part del camí de Ronda que envoltava la planta del castell.

Per pujar al castell amb carruatge calia pujar pel camí de la Vall i entrar per un possi- ble portal, justament prop de l’anomenat carrer de Montserè. La pujada a peu, o amb animals, es podia fer pel carrer de l’Estudi i de les Costetes fins arribar a la placa de l’església.

Estan confirmades transformacions del carrer en les darreries del segle XV i possiblement s’hi estableixen reformes al camí de Ronda i a l’entrada prop del carrer de Montserè. Segons Miquel Àngel Farré, aquests fets es documenten quan Felip Galceran de Castre i de Pinós (1585) va ordenar construir el nou portal d’Évol, al costat de l’església, justament al lloc on possiblement hi havia un portal de dimensions més reduïdes al peu de les roques del vell cementiri, i que donaria accés des de la plaça de l’església fins al mateix castell.

Atenent a Ramon Boleda, es pot pensar que en els anomenats Fets de Guimerà, durant la Primera Guerra Carlina, la fugida d’alguns carlins assetjats al castell fou, precisament, per una escletxa de la paret que donava al carrer de Montserè.

Visualitza-ho amb Google Street View

Guimerà pas a pas