26 – El portal d’Évol


L’escut que encapçala el portal reflecteix la importància de la noblesa dels vescomtes d’Évol, senyors del llinatge de Castre-Pinós que posseïren la Baronia de Guimerà. La corona dels vescomtes a sobre, i l’heràldica combinada dels Castre (la senyera i l’estel) i dels Pinós (les pinyes) amb la franja creuada dels Évol. El vescomtat era un títol propietat de diferents membres del parentiu dels senyors de Guimerà al llarg dels segles XV, i al segle XVI fou directament un títol del llinatge de Guimerà. Foren dels darrers senyors feudals que habitaren al castell i que exerciren com a nobles regents de la vila.

El mateix escut dels vescomtes es pot veure en l’antiga creu de terme de rere el castell. Aquests senyors reforçaren la fortalesa del castell en la part nord, i deixaren la seva marca en aquell portal, que unia la muralla del castell amb l’església, essent l’entradaprincipal de l’acròpoli del poble.

Una curiositat en què cal fixar-se en aquest portal és les espitlleres que té a una banda i altra per tal de poder parlar amb l’exterior, però també disparar amb arc des de dins, als enemics que poguessin apropar-se al portal. Disparar de dins cap enfora, però molt més difícilment al revés, vet-ho aquí la gràcia i l’enginy d’aquest invent arquitectònic defensiu dels constructors medievals.

Visualitza-ho amb Google Street View

Guimerà pas a pas