22 – Les Costetes

A parer meu Les Costetes comencen després de pujar les escales de la Goleta, entre ca l’Ull de Bou i cal Xaranga, en aquest carrer pla, continuador dels Aubalços, que al final obre a la dreta la baixada del carrer del Maimó, mentre enfila les escales de sota el cobert del Quinta (també anomenat del senyor rector, perquè aquest vivia en aquesta casa), i comença a pujar, i passar d’una costa a una altra.

Primer, sota el cobert del Roqueral, després, més escales, per arribar a cal Magrana, d’abans, on la pujada es torna pla i dóna un descans, girant davant de cal Melo i cal Senyores, per continuar amb més escales, aquesta vegada amb dues rases paral·leles per facilitar el pas dels carros. I ara el carrer queda totalment descobert i desemparat de cases, per tornar a agafar escales entre corrals i sortir al carrer dels Estudis, que comunica la part alta del poble des del portal de llevant fins a sortir a ponent, sota les antigues escoles, en les quals fa uns anys hi posà l’estudi el pintor Garcia Lamo- lla. Uns passos més, i al costat del cal Parra s’obre la darrera costa amb escales que, finalment, ens deixarar a la plaça de l’Església.

Les Costetes, conegudes oficialment com a carrer de mossèn Camí, són l’únic carrer de Guimerà dedicat a una persona. El nom oficial s’imposà com a homenatge i reconeixement a qui fou rector de Guimerà, molt estimat i mort amb fama de santedat, mossèn Francesc Camí, que hi transitava diàriament. Formen la columna vertebral del poble, i són el camí natural per pujar des de la carretera fins a l’església i al castell.

Mentre pujem per les Costes anem descobrint, poc a poc, pas a pas, tota la bellesa natural de la vall del Corb, canviant segons l’època de l’any, i ens reserva, per a la baixada, la sempre sorprenent contemplació de les teulades del poble, que li donen una altra fisonomia.

 

Visualitza-ho amb Google Street View

Guimerà pas a pas