17 – Cobert de Cal Roqueral

Durant els segles XI i XII, amb l’expansió jueva a Catalunya i a les terres cistercenques, es creen relacions entre alguns calls en les terres fronteres de l’Urgell-la Segarra i també possibles contactes amb els mateixos centres monàstics de Poblet, Santes Creus i Vallbona de les Monges i també amb el monestir de Vallsanta.

Justament al cobert de cal Roqueral, situat prop del carrer Maimó que va al carrer de la Capella, es fa la descoberta d’una possible primera mostra arqueològica d’unes lletres gravades en alfabet hebraic.

Ens diu, i consta en la història, que els jueus s’establien en llocs orientats cap al co- merç, en zones de confluència de camins i foren grans coneixedors del comerç, de l’economia, de l’artesania i que els vilatans d’aquestes comarques en són testimonis dels monuments i obres d’art.

Amb tot això, recordem que Guimerà tenia oberts dos monestirs cistercencs durant els segles XII i XIII, la Bovera i Vallsanta, unificats al segle XIV. A Tàrrega, prop del Talladell, el monestir del Pedregal, tot recordant que Tàrrega i Cervera eren importants calls.

 

Visualitza-ho amb Google Street View

Guimerà pas a pas