12 – La capella de Sant Esteve

A la part baixa de la vila hi ha una altra església avui anomenada de Nª Sª dels Dolors, i primitivament erigida sota la invocació de Sant Esteve. Al costat d’aquesta església, hi havia l’hospital; les rendes de l’una i de l’altra fundació eren administrades pel beneficiat d’aquella església, el patronat de la qual pertanyia als jurats de la vila.
De l’estil arquitectònic primitiu en resta algun rastre, a causa de la tota reforma feta al segle passat. La seva antiguitat, emperò, ens dóna dret a sospitar que fou construïda d’una manera semblant a la de l’església parroquial, ja que foren edificades simultàniament. En els llibres parroquials de mitjans del segle XIV hi consten les sumes pagades pels jurats a mestres i peons per a obres de la capella de Sant Esteve i, a l’ensems, en els mateixos llibres de l’any 1343-44-45, hi figuren detallats els jornals de jova esmerça- da en la seva construcció.
Pel que fa a l’hospital, ha tingut dues cases amb aquest nom en la seva història. L’hospital primitiu es trobava al costat de la capella de Sant Esteve. El 1326 el prevere Bernat Cornet el fundava.

Així doncs, al costat de la capella, ens queda el record de l’antic Hospital dels Pobres de Jesucrist, avui a cal Manseta, amb una molt important façana de pedra d’estil renaixentista, amb quatre finestrals ben conservats.

 

Visualitza-ho amb Google Street View (exterior)

Visualitza-ho amb Google Street View (interior)

Guimerà pas a pas