10 – Museu de Guimerà

Presidint la plaça Major hi tenim l’edifici del Museu de Guimerà també anomenat “la Cort del Batlle”. Antigament aquest lloc, dos dies a la setmana, acollia una cort, la cort del batlle reial que era l’organisme jurisdiccional governatiu i administratiu de- penent del rei que tractava qüestions judicials en l’àmbit local. El batlle, que presidia aquesta cort formada pels prohoms, l’escrivà i el saig, sentenciava en primera instància els afers judicials de caire civil, mentre que en les causes de caire criminal es limi- tava a la formació del sumari per tal que després el veguer en decidís les sentències.

L’edifici, amb el pas dels anys, va arribar a un elevat estat de deteriorament i va ser a finals dels anys seixanta quan va ser enderrocat i posteriorment reconstruït totalment. Fou la Casa de la Vila fins a finals dels anys noranta quan aquesta va ser traslladada a la seva ubicació actual. Llavors es va iniciar un projecte per convertir-lo en museu, però els treballs es van aturar quan només s’havia adequat la planta baixa.

No va ser fins a l’any 2006 quan un nou projecte impulsat per l’Associació guimera. info —amb el suport de l’Ajuntament de Guimerà, la Fundació la Caixa, la Diputació de Lleida i la Generalitat de Catalunya— va remodelar les tres plantes de l’edifici per transformar-lo en l’equipament cultural més important del poble: museu, sala d’exposicions i sala d’audiovisuals.

El Museu de Guimerà és visita obligada pel foraster que ha decidit venir a Guimerà per gaudir de tot el seu patrimoni artístic i de la seva història. Entreu-hi, perquè, sens dubte, us sorprendrà.

 

Visualitza-ho amb Google Street View (exterior)

Visualitza-ho amb Google Street View (interior)

Guimerà pas a pas