Els senyors Alemany (s. XIII-XIV)

Pels escuts localitzats a Guimerà, l’heràldica dels Alemany mostra que fou molt important i com sembla, per Piquer i Jover, els Alemany són del tronc dels Cervelló.

D:\Documents\guimera.info nova web\guimera.info mat\patrimoni\escuts i senyors\alemany.jpg
Escut: una ala

– Els Alemany, a l’església gòtica ..
– Escut al claustre romànic de la Bovera.
– Heràldica dels Alemanys a les restes del monestir de Vallsanta.
– Escut dels Alemanya la capella de Sant Esteve de la Plaça.
– Escut dels Alemany al carrer de les Piques.

 

Escuts amb diverses ales

– Porta d’Orient i de Ponent, una família.

 

Documentació històrica

Consta als documents que l’any 1220 Guillem de Cervera traspassa per via de venda el castell de Guimerà a Guerau Alemany, família que ja no era, segons Capdevila(1927), de la nissaga dels Cervelló. Ramon Alemany, fill de Guerau Alemany, fundà una capellania a la capella del castell l’any 1272.

1280, Guerau Alemany, germà de Ramon Alemany, espòs de Sibil·la de Guimerà, estava casat amb Guevara de Rocabertí. Així en la inscripció del sarcòfag que hi ha al monestir de Vallbona de les Monges, hi consta que hi fou enterrada Sibil·la de Guimerà, la seva muller.

1294. Del pergamí reial de Jaume II. “Sàpiga tothom que nós Jaume, per la gràcia de Déu, ( … ), com que per part del noble en Ramon Alemany, estimat conseller, cortesà, súbdit nostre ens ha estat humilment suplicat vist que al seu lloc de Guimerà no es feia mercat públic, que ens dignéssim atorgarli la gràcia que en dit lloc es faci i es celebri mercat ( … ) el dimecres de cada setmana ..”  Porta la data de 18 de juliol de 1294.

Ramon Alemany de Cervelló era casat amb Geralda de Cervera, filla de Ramon de Cervera i Miracle d’Urgell. És un dels homes més preeminents de Catalunya. Mori a conseqüència de la conquesta de Mallorca. En el seu testament disposa ser enterrat a Santes Creus. Guerau Alemany fundà una capellania al monestir de Vallsanta l’any de 1304.


Dades arqueològiques

En data de 1280 hi ha constància del trasllat d’un sarcòfag de la família Alemany al cementiri del monestir de Vallbona. Aquesta lauda sepulcral és de Sibil·la de Guimerà, esposa de Guerau Alemany, i germana d’Eliardis de Guimerà, abadessa de Vallsanta, i forma part del sarcòfag que es troba a la plaça, antic cementiri monacal de Vallbona de les Monges, al costat de dit monestir.

 

Pedres, escuts i senyors