Carrer de les Piques i Casal


Escut Alemany, Castre i Rocabertí al carrer de les Piques.

Tenim constància (i encara es poden observar) de l’existència d’arcs gòtics als baixos d’algunes cases del carrer de la Capella, Goleta, Bassa del Moll, i també dins als cellers i estables del carrer de la Goleta i del Maimó.

Al mateix carrer de les Piques i prop de la muralla i del abeurador, podem observar la portalada petita de cal Sort, avui completament cegada. Està construïda amb un arc de mig punt amb tres escuts heràldics: l’ala dels Alemanys, el dels Castre amb els quatre pals, i els característics rocs dels Rocabertí.

Els elements gòtics i senyals heràldics que corresponen al segle XIV confirmen l’existència d’un nucli medieval, que conformaria tot el recinte que tancaria amb la muralla del riu i del propi carrer de les Piques. Aquest pren el nom de les piques de pedra que encara avui s’hi poden observar. Es feien servir com a abeuradors dels animals amb l’aigua provinent del rec del Molinou, que després de portar energia i fer moure els molins de farina de Dalt i d’oli de Baix, era canalitzada cap a les piques adossades a la paret de la muralla vora del riu Corb, que encara avui es poden observar, en part.

 

Casal de Guimerà

D:\guimera.info mat\patrimoni\escuts i senyors\casal-escut.jpgAntigament era el moll del senyor i encara es conserven, sota l’escenari, les moles del moll d’oli, i al pati exterior, avui annex al Casal, hi havia uns arcs apuntats que formaven part de l’estructura del molí d’oli del senyor.

L’any 1911, convenientment restaurat, fou la seu d’un col·legi de monges. Tancat l’any 1936. Després d’una total transformació es convertí als anys 60 en el casal de Guimerà i fou el moment de col·locar l’escut, avui a la façana d’entrada. Un escut del vescomte d’Évol. I també la recuperació de la base de pedra de la premsa de biga del moll d’oli, avui situada a la paret que fa muralla amb el riu Corb a l’entrada la carrer de les Piques.

 

Pedres, escuts i senyors