El retaule de la Bovera de Francesc Solives

 

L’any 1481 el pintor Francesc Solives (també anomenat Solibes o Solibas), amb taller establert a la ciutat de Tarragona, va signar el contracte per la realització d’aquest retaule destinat al santuari de la Mare de Déu de la Bovera.

Aquest retaule dedicat a la Mare de Déu es una pintura al tremp sobre fusta. Les seves mides son 269×214 cm.

Al carrer de l’esquerra, de dalt a baix, apareixen les escenes de l’Anunciació de l’àngel a Maria, el Naixement de Jesús i l’Adoració dels Mags d’Orient.
El carrer de la dreta esta dedicat als misteris de Jesucrist: la Resurrecció, l’Ascensió al cel i la Vinguda de l’Esperit Sant.
Al carrer central més ample hi trobem: la Crucificació de Jesús que presideix a dalt de tot, a sota mateix hi ha la Trovada de la Mare de Déu de la Bovera, on es pot distingir l’alzina on es va trobar la Mare de Déu i l’ermita al fons i també la processó del poble amb el bisbe i dos diaques que porten el mantell de la Mare de Déu, per posar-li. L’escena més gran de tot el retaule és la Dormició de la Mare de Déu a la part baixa central del retaule, amb els apòstols reunits al seu voltant.

Estilísticament i iconogràficament és proper al retaule del Sant Dubte d’Ivorra, conservat al Museu Diocesà i Comarcal de Solsona. La caracterització dels rostres dels personatges, així com la desaparició dels fons daurats, fa palesa la influència definitiva que va exercir Jaume Huguet en la pintura catalana de la segona meitat del segle XV.

A banda de la seva etapa tarragonina, Francesc Solives sembla ser que també va residir a l’entorn de la saragossana ciutat de Calataiud, on possiblement va realitzar les pintures de Torralba de Ribota i de Villarroya del Campo, així com La Crucifixió i La taula de Sant Cosme, de l’ església parroquial de Tobed.

A banda d’aquestes obres, a Solives se li atribueixen també; el Retaule de la pietat, de Sant Llorenç de Morunys; el retaule amb escenes de la vida i mort de Sant Joan Baptista, donat pel magnat John D.Rockefeller a la col·lecció del Cloisters Museum de Nova York l’any 1925, i que actualment es troba al Metropolitan Museum de Nova York; la taula de Sant Bartomeu; la taula de la Visita de la Mare de Deu al temple, al museu Lazaro Galdiano de Madrid, i uns retrats de sants i profetes en el fons d’obra del Museu Nacional d’Art de Catalunya, de Barcelona.

 

El santuari de la Bovera