CRIMEN EN GUIMERÀ

La Gaceta de Madrid 07-07-1850 Crimen en Guimerà