El museu

 

L’edifici que avui allotja el Museu de Guimerà fou on, antigament, hi havia la Casa de la Vila i abans la Cort del Batlle, lloc on a la edat mitjana tots els dimarts i divendres el batlle hi administrava justícia en nom del senyor feudal.

L’edifici, amb el pas dels anys, va arribar a un elevat estat de deteriorament i va ser a finals dels anys seixanta quan va ser enderrocat i posteriorment reconstruït totalment. Fou la Casa de la Vila fins a finals dels anys noranta quan aquesta va ser traslladada a la seva ubicació actual. Llavors es va iniciar un projecte per convertir-lo en museu, però els treballs es van aturar quan només s’havia adequat la planta baixa.

No va ser fins a l’any 2006 quan amb un nou projecte de l’Associació guimera.info —amb el suport de l’Ajuntament de Guimerà, la Fundació la Caixa, la Diputació de Lleida i la Generalitat de Catalunya— es va remodelar totalment l’edifici per transformar-lo en l’equipament cultural més important del poble: museu, sala d’exposicions i sala d’audiovisuals.

L’edifici a dia d’avui té tres plantes; planta baixa i dos pisos. La planta baixa i la planta primera estan dedicades a museu. La planta segona és on hi ha tota la resta de funcions: sala d’exposicions, sala d’audiovisuals i la seu social de l’Associació guimera.info.

 

Museu de Guimerà