Vila de Guimerà

Jaume Agelet i Garrig 1888

Carrers rampants i torts,
fumosos de sols
morts!

Oh campanar espellat,
de vents i ocells fendit!

Cases d’os rosegat!

Finestretes que al bat
de sol d’or ploren nit. 

.