Menestrals relacionats amb la pagesia

Menestrals

Ferrer. – Manipulava el ferro i elements essencials per a realitzar el seu treball eren el fornal, l’enclusa i el mall. A part la construcció i reparació de tota mena d’estris metàl·lics, la feina més significativa del ferrer era ferrar les potes dels animals de treball, amb les ferradures que ell mateix es fabricava.

Antigament el dret i la responsabilitat de ferrar els animals requeia en el manescal, el qual ordinàriament delegava aquesta feina en els ferrers.

 

Eines del ferrer

1.Martell de forja. 2.Martell de bolla. 3.Mall. 4.Escaire de mànec. 5.Martell de pena. 6 i 7.Plana. 8.Encanyador. 9.Tallant. 10.Gúbia. 11 i 12.Punxó.

13.Estenalles (de diferents classes). 14, 15 i 16.Tast. 17, 18 i 19.Cavera. 20.Auvera. 21.Auvera rodona. 2.Arquet o serra. 23.Atiador, sirventa o tiràs.

24.Manxa o manxó.  25.Bigòrnia.  26.Esmolis o estenalles de foc.  27.Tallantó o tallador.  28.Enclusa.  29.Pixot.  30.Copador o engomador o entaulador. 31.Arquet o espasí.  32.Trepant, carrutxa o taladre. 33. Violí o paleta.

34.Caragol. 35.Estenalls o caragol de mà. 36.Clau cigonya. 37.Clau anglesa. 38.Clau universal o clau muleta. 39.Grifa o tornagauxes. 40.Mosso. 41.Cavallet o mossa. 42.Mordassa o queixalets. 43.Botavant o llembroix. 44.Passadora, obridora o cavall matxo. 45.Dental. 46.Xitxarra o clic. 47.Punt. Els números  (Dic. Moll-Alcover)

Carreter. – Construïa els carros i els equipaments i estris de fusta utilitzats pels pagesos, com per exemple: camatimons, bastiments, mànecs, bancs de plegar olives, etc. 
Amb freqüència els carreters també eren ferrers, però limitaven aquesta activitat a la manipulació del ferro que entrava en les seves construccions.

Baster. – Els basters, anomenats també sellers, feien els guarniments dels animals de treball.

Falcer. – Feia les falçs que s’utilitzaven per segar.

Forcaire. – Manipulant els llucs de lledoner, feia les forques que s’utilitzaven en batre a l’era.

Xollador. – Amb unes tisores especials i darrerament amb maquinetes. xollaven periòd-cament els animals de treball. Uns altres xolladors estaven especialitzats a xollar el bestiar de llana.

Boter de fusta. – Construïen les portadores i els recipients per encabir el vi: fustes, bótes, carretells. A més tots els altres objectes fabricats a base de dogues subjectades per cèrcols de ferro, com per exemple: cossis, mesures de tres quartans, etc. La fusta de castanyer era la més utilitzada.

Falcer. – Feia les falçs que s’utilitzaven per segar.

Forcaire. – Manipulant els llucs de lledoner, feia les forques que s’utilitzaven en batre a l’era.

Xollador. – Amb unes tisores especials i darrerament amb maquinetes. xollaven periòd-cament els animals de treball. Uns altres xolladors estaven especialitzats a xollar el bestiar de llana.

Boter de fusta. – Construïen les portadores i els recipients per encabir el vi: fustes, bótes, carretells. A més tots els altres objectes fabricats a base de dogues subjectades per cèrcols de ferro, com per exemple: cossis, mesures de tres quartans, etc. La fusta de castanyer era la més utilitzada.

Boter de pell. -Feia els bots per al transport del vi i de l’oli, i també les bótes de pell que s’utilitzaven per beure vi.

Esparter. – Utilitzava l’espart o altres matèries semblants per confeccionar utensilis diversos: estores, senatxos, sàrries, sarrions. cabassos, etc.