Menestrals del vestir i calçar

Menestrals

 

Teixidor. – Fabricava la roba per mitjà de telers; les fibres tèxtils pròpies del país eren la llana, el cànem i el lli.

Sastre. – Confeccionava els vestits dels homes amb la roba que li proporcionava l’interessat.

Cosidores. – Les cosidores o modistes, semblantment com els sastres, confeccionaven els vestits de les dones amb la roba que proporcionaven les interessades. També feien sargits i posaven pedaços.

Gorristes. – Confeccionaven les gorres de roba, amb visera, que també rebien el nom de catxutxes.

Cotillaires. – Aquesta activitat, sempre en mans femenines, consistia a confeccionar les cotilles que portaven les dones. Parts essencials de les antigues cotilles eren les barnilles que les mantenien rígides i els cordons per estrènyer i adaptar-les al cos.

Espardenyer. – Confeccionava les espardenyes, el principal calçat utilitzat per la gent treballadora quan no calia trepitjar fang.

Sabater. – Feia les sabates en les seves diferents modalitats, des de les fines i senyorials fins a les que rebien el nom de «sabates grosses», utilitzades pels pagesos els dies d’humitat, algunes de les quals eren ferrades amb claus per la part exterior de la sola per evitar les relliscades.

 

1.Martell gros. 2.Martell de soletes. 3.Martell petit. 4 i 5.Estenalles d’entatxar. 6.Alicates. 7.Planxa. 8.B:galot. 9.Repols. 10.Compàs. 11.Tirapeu. 12.Ganxo de treure formes. 13.Peu de ferro. 14.Maça. 15.Banya. 16.Raspa. 17.Xeire. 18.Costallevador. 19.Boixcta. 20.Alena. 21.Es quirol. 22.Bitzego. 23.Pata. 24.Osset. 25.Tatxa. (Dic. Moll-Acover)