Menestrals de la construcció

Menestrals↵

Mestre de cases. – Amb aquest nom es coneixien els paletes que construïen i reparaven els edificis.

Picapedrer. – Els picapedrers, o simplement pedrers, treballaven la pedra utilitzada en les construccions. També feien altres objectes de pedra picada: bancs, làpides, etc.

Teuler. – Manipulava el fang d’argila per fer teules, maons i rajoles que quan eren eixuts coïa en un forn de llenya. Les toves eren maons només assecats al sol.

Guixaire. – Arrencava la pedra de les guixeres i la coïa en un forn per obtenir el guix utilitzat en la construcció.

Fuster. – Construïa els bastiments, portes i finestres de fusta dels edificis i també els objectes del mateix material d’utilització domèstica: bancs, taules, armaris, etc.

                                                                 

Eines del fuster

1.Martell. 2.Estenalles. 3.Puntacorrent. 4.Badaine. 5.Gúbia. 6.Xerrac gros. 7.Xerrac de beina. 8.Xerrac de punta. 9.Serra. 10.Maça. 11.Raspa. 12.Serrabiaixos o tallabiaixos. 13.Sentenella o capserra. o falsa regla. 14.Escaire. 15.Cart abò. 16.Veleta. 17Contell. 18.Contell, cutxef o ganiveta. 19.Batlet, merlet o barrilet. 20.Rosset. 21.Barrina o tribanella. 22.Tribe o barrobí. 23.Casseta d’aiguacuit. 24.Tresca. 25.Jouet. 26.Mòssa. 27.Broca de mitjacanya. 28.Broca espiral. 29.Broca cap de frare. 30.Filabarquí. 31.Ribot o plana. 32. Ribot voltat o plana voltada. 33. Garlopa. 34. Garlopí o jac. 35. Garlopa per quadros. 36. Guillaume. 37. Guillaume voltat. 38.Cadell. 39.Boet. 40.Bocen. 41.Copada. 42.Ciment. 43.Rebaixador, galzador o xiflant. 44.Galcreta. 45.Jacís. 46.Caragol d’estoc. 47.Buata. 48.Premsa per serrar. 49.Serjant (un amb caragol de fusta, l’altre amb caragol de ferro). 50.Ferramental. 51.Banc o taulell amb el caragol. (Dic. Moll-Alcover)