Guimerà

Mn. Ramon Muntanyola

El nou de copes
guanya en el joc,
o bé retopes

a sang i a
foc.

Fas trencadissa,
saps renegar
i ets més de missa
que el capellà. 

Queda’t enrera
per gambairot,
a la Bovera
refés el vot,

compta les llunes,
mira’ns  passar,
Castell en runes
de Guimerá.