Espardenyers, sabaters i altres comerços

Tornar ↵ 

Al poble hi han hagut diferents famílies amb ofici d’espardenyers com cal Sec i cal Perdigall. A cal Milio també en venien. 

De sabaters en podem anomenar a cal Barri, reparaven i feien sabates a mida de mudar. També a cal Alba eren sabaters, bàsicament arreglaven les soles de les sabates.

Hem sentit a parlar d’un sabater el  “Milio dels llums” al carrer Hospital, ja molt més antic.

També hi trobem l’activitat de reparació i muntatge de ràdios i TVs de construcció pròpia a Cal Ull de Bou.