El pare Miquel

Angela Armengol Poblet

El pare Miquel al jardí va posar
cadires per seure per tot el veïnat.
Les cadires són de palla
la mula que les veu se les menjà
i s’enfadà el Pare Miquel.

Del riu que en baixa de l’establiment
els tolls s’hi enxarca l’aire pudent
que les oques que són blanques.
es pot demostrar que  s’han tornat
músties de la pudor que fa.

S’hi  en voleu conèixer el Pare Miquel
aneu a Vallfogona que allí el trobareu.
Raó us sabre donar-vos
qualsevol vailet
perquè en porta unes sabates
que hi pot dormir dret.