Sant Martí de Riucorb - Rocafort de Vallbona - El Vilet - Llorenç

La situació de Sant Martí de Riucorb a la comarca de lUrgell, és òptima. És a la dreta del riu Corb limita al nord amb el terme de Preixana, al N E amb el de Verdú i a l’est amb Nalec. A ponent, per la partida de les Sinogues confronta amb Belianes. Pel sud limita amb Maldà.
La principal via d’accés a Sant Martí és per la carretera L-201, des de Tàrrega o des de Belianes (autovia Barcelona – Saragossa, sortida Bellpuig).
L’extensió del terme municipal és de 35,08 km2 i pertany al partit judicial de Cervera

El municipi es va constituir en 1972 en fusionar-se els antics pobles de San Martí de Maldà i Rocafort de Vallbona, amb els seus agregats del Vilet i Llorenç de Rocafort.

La seva economia es basa sobretot en l’agricultura; amb el cultiu de cereals, vinya i oliveres, hi ha també un petita indústria de paper i de construcció.

La població va formar part de la baronia d’Anglesola i després de la de Bellpuig, que pertanyia als ducs de Sessa i Baona. Hi ha vestigis de l’Edat Mitja a la necròpoli de Fogonussa en l’actualitat semidestruida. 

La vall poble a poble