Avis legal

(Versió 1 – Abril 2020)

L’accés, navegació i utilització de la pàgina web “guimera.info” (en endavant, el “Lloc Web”) implica l’acceptació expressa i sense reserves de tots els termes del present Avís Legal. La seva observança i compliment serà exigible respecte de qualsevol persona que accedeixi, navegui o utilitzi el lloc web.

IDENTIFICACIÓ

Titular: ASSOCIACIÓ GUIMERA.INFO (En endavant, el “Titular”)
Domicili social: Plaça Major, s/n 25341
GUIMERÀ
Correu electrònic: bustia@guimera.info

El present Avís Legal regula l’accés, navegació i utilització del Lloc Web, sense perjudici que el titular es reservi el dret a modificar la presentació, configuració i contingut del lloc web, així com les condicions requerides per al seu accés i / o utilització. L’accés i / o utilització del lloc web després de l’entrada en vigor de les seves modificacions o canvis suposen l’acceptació dels mateixos.

No obstant això, l’accés a determinats continguts i la utilització de determinats serveis pot trobar-se sotmès a determinades condicions particulars, que seran en tot cas clarament mostrades i hauran de ser acceptades expressament per part dels Usuaris. Aquestes condicions particulars poden substituir, completar o, si s’escau, modificar les establertes en el present Avís Legal.

A l’efecte de la interpretació del present Avís Legal, s’entén que una persona passa a ser usuària (en endavant, “Usuari” o “Usuaris”) en el moment en què aquesta accepta el present Avís Legal i la Política de Privadesa exposades a el Lloc Web.

ACCÉS I REGISTRE

L’accés i ús del lloc web no requereix registre. No obstant això, l’accés i navegació pel Lloc Web suposen que l’Usuari del mateix accepta íntegrament i s’obliga a complir per complet el present Avís Legal, així com les instruccions o recomanacions que se li indiquin en cada cas concret a través del lloc Web.

En tot cas, queda prohibit l’accés i navegació en el Lloc Web per part dels menors de catorze (14) anys d’edat, llevat que comptin amb l’autorització prèvia i expressa dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats com a responsables dels actes que portin a terme els menors al seu càrrec, d’acord amb la normativa vigent. En tot cas, es presumeix que l’accés realitzat per un menor al Lloc Web s’ha realitzat amb autorització prèvia i expressa dels seus pares, tutors o representants legals.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El Titular és propietari o, si s’escau, compta amb les llicències corresponents sobre els drets d’explotació de propietat intel·lectual i industrial necessaris per operar el lloc web, així com de tots els continguts oferts en el mateix, incloent el propi lloc web, textos , fotografies o il·lustracions, logotips, marques, grafismes, dissenys, interfícies, o qualsevol altra informació o contingut, i els serveis disponibles a través del mateix.

En cap cas s’entendrà que l’accés, navegació i utilització del Lloc Web per part de l’Usuari implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total o parcial d’aquests drets per part del Titular. L’Usuari disposa d’un dret d’ús dels continguts i / o serveis del lloc web dins d’un àmbit estrictament domèstic i únicament amb la finalitat de gaudir de les prestacions del servei d’acord amb el present Avís Legal.

Les referències a marques o noms comercials registrats, o altres signes distintius, ja siguin propietat del Titular o de tercers, porten implícita la prohibició sobre el seu ús sense el consentiment del titular o dels seus legítims propietaris. En cap moment l’accés, navegació o utilització del Lloc Web i / o dels seus continguts confereix a l’Usuari cap dret sobre signes distintius en ell inclosos, llevat que es disposi el contrari en el present Avís Legal.

Queden reservats tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts i / o serveis del lloc web i, en particular, queda prohibit modificar, copiar, reproduir, comunicar públicament, transformar o distribuir, per qualsevol mitjà i sota qualsevol forma, la totalitat o part dels continguts inclosos en el Lloc Web, per a qualsevol fi, si no es compta amb l’autorització prèvia, expressa i per escrit del titular o, si escau, del titular dels drets corresponents.

Així mateix, queda prohibit suprimir o manipular les indicacions de drets d’autor o altres crèdits identifiquin als titulars de drets dels continguts que l’Usuari trobi en el Lloc Web, així com els dispositius tècnics de protecció, les empremtes digitals, o qualsevol mecanisme de protecció o informació incorporada als continguts oferts en el Lloc Web.

En el cas que l’Usuari enviï informació o continguts de qualsevol tipus al Titular a través de qualsevol dels canals habilitats a aquest efecte, l’Usuari declara, garanteix i accepta que té dret a fer-ho lliurement, que aquesta informació no infringeix cap dret de propietat intel·lectual, industrial, secret comercial o qualsevol altre dret de tercers, i que aquesta informació no té caràcter confidencial ni és perjudicial per a tercers.

L’Usuari reconeix assumir la responsabilitat, deixant indemne al Titular, per qualsevol comunicació o continguts que enviï personalment o al seu nom.

Si l’Usuari tingués coneixement de l’existència d’algun contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis o que pogués suposar una infracció de drets de propietat intel·lectual, industrial, o de qualsevol altra índole, ha de notificar immediatament al titular a través de l’adreça de correu electrònic bustia@guimera.info  perquè aquest pugui procedir a l’adopció de les mesures oportunes.

De la mateixa manera, en el cas que qualsevol Usuari o un tercer considerin que algun dels continguts del Lloc Web propietat del Titular vulnera els seus drets de propietat intel·lectual, industrial, o de qualsevol altra índole, ha de remetre una comunicació a bustia@guimera.info amb la següent informació:

Dades identificatives i mitjà de contacte del reclamant o del seu representant legal;

Documentació que acrediti la seva condició de Titular dels drets suposadament infringits;

Relat detallat dels drets suposadament infringits pel Titular, així com la seva localització exacta dins del lloc web;

Declaració expressa per part del reclamant que la utilització dels continguts s’ha realitzat sense el consentiment del titular dels drets suposadament infringits.

ENLLAÇOS

ENLLAÇOS A ALTRES PÀGINES WEB

En cas que en el Lloc Web es mostressin enllaços a altres pàgines web mitjançant diferents botons, links, banners o continguts encastats, el Titular informa que aquests es troben gestionats per tercers, no tenint el Titular ni mitjans humans ni tècnics per conèixer de forma prèvia i / o controlar i / o aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres plataformes a les que es puguin establir enllaços des del Lloc Web.

En conseqüència, el Titular no podrà assumir cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu al Lloc Web o pàgina web a la qual es pogués establir un enllaç des del Lloc Web, en concret, a títol enunciatiu, però no limitatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i / o qualsevol dels seus continguts, en general.

En aquest sentit, si els Usuaris tinguessin coneixement efectiu de que les activitats desenvolupades a través d’aquestes pàgines web de tercers són il·legals o contravenen la moral i / o l’ordre públic, hauran de comunicar immediatament al titular als efectes que es procedeixi a deshabilitar l’enllaç d’accés a les mateixes, acció que es durà a terme en el menor temps possible.

En qualsevol cas, l’establiment de qualsevol tipus d’enllaç des del Lloc Web a una altra pàgina web aliè no implicarà que existeixi algun tipus de relació, col·laboració o dependència entre el Titular i el responsable d’aquesta pàgina web aliena.

ENLLAÇOS AL CANAL DEL TITULAR EN ALTRES PLATAFORMES I XARXES SOCIALS

El Titular posa a disposició dels Usuaris, a través de diferents eines i aplicacions, mitjans d’enllaç que permeten als Usuaris accedir als canals i pàgines del lloc web que manté en diferents plataformes i xarxes socials pertanyents i / o gestionats per tercers (Twitter, Facebook, YouTube, Instagram). La inclusió d’aquests enllaços al lloc web té per únic objecte facilitar als Usuaris l’accés a aquests canals en les diferents plataformes i xarxes socials.

L’establiment d’aquestes aplicacions no implica l’existència de cap relació entre el titular i el propietari, fabricant o distribuïdor del lloc web enllaçat, com tampoc l’acceptació i aprovació per part del Titular dels seus continguts i / o serveis, sent el seu propietari, fabricant o distribuïdor l’únic responsable dels mateixos.

L’activació i ús d’aquestes aplicacions pot comportar la identificació i autenticació de l’usuari (login / contrasenya) a les plataformes corresponents, completament externes al Lloc Web i fora del control del Titular. En accedir a aquestes xarxes externes, l’Usuari ingressa en un entorn no controlat pel Titular, de manera que el titular no assumirà cap responsabilitat sobre la configuració de seguretat d’aquests entorns.

Atès que el Titular pot tenir un control limitat sobre el contingut allotjat en aquests canals, l’usuari reconeix i accepta que el titular no assumeix cap responsabilitat pel contingut ni pels serveis als quals l’Usuari pugui accedir a aquestes pàgines, ni per qualsevol contingut, productes, serveis, publicitat, ni qualsevol altre material disponible en els mateixos.

ENLLAÇOS A ALTRES PÀGINES WEB AMB DESTINACIÓ A l’LLOC WEB

El Titular no autoritza l’establiment d’un enllaç al Lloc Web des d’aquelles pàgines que continguin materials, informació o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens i, en general, que contravinguin les lleis, la moral o l’ordre públic, o les normes socials generalment acceptades.

En tot cas, els Usuaris podran establir enllaços que dirigeixin al lloc web, sempre que compleixin amb les següents condicions:

L’enllaç no podrà reproduir el contingut del lloc web o parts del mateix de cap manera;

No està permès crear un navegador ni emmarcar les seccions del lloc web, ni de cap altra manera es pot modificar el Lloc Web;

No està permès realitzar manifestacions o indicacions falses o inexactes o incorrectes sobre el lloc web i / o, en particular, declarar o donar a entendre que el titular ha autoritzat l’enllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els continguts o serveis oferts o posats a disposició en la pàgina web en la qual s’estableix l’enllaç;

La pàgina web en la qual s’estableixi l’enllaç al lloc web no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i bons costums generalment acceptats ia l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers, inclosos els drets de propietat intel·lectual o industrial i / o el dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar oa la pròpia imatge o de qualsevol altre dret, o continguts contraris a les normes reguladores de la protecció de dades de caràcter personal.

El Titular no té facultat ni mitjans humans ni tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres pàgines web que tinguin establerts enllaços amb destinació al lloc web. El Titular no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web que estableix aquest enllaç amb destinació al Lloc Web; en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i / o qualsevol dels seus continguts, en general.

REGLES D’ÚS DEL LLOC WEB

No està permès i, per tant, les seves conseqüències seran de l’exclusiva responsabilitat de l’Usuari, l’accés o la utilització del Lloc Web amb fins il·legals o no autoritzats, amb o sense ànim de lucre. En particular, i sense que el següent llistat tingui caràcter limitatiu, queda prohibit:

Utilitza el Lloc Web de cap manera que pugui provocar danys, interrupcions, ineficiències o defectes en el seu funcionament o en els equips informàtics d’un tercer;

Utilitza el Lloc Web per a la transmissió, instal·lació o publicació de qualsevol virus, codi maliciós o altres programes o arxius perjudicials;

Utilitza el lloc web per recollir dades de caràcter personal d’altres Usuaris;

Utilitza el Lloc Web de forma il·legal, en contra de la bona fe, la moral i l’ordre públic;

Registrar-se a través del Lloc Web amb una identitat falsa, suplantant a tercers o utilitzant un perfil o realitzant qualsevol altra acció que pugui confondre a altres usuaris sobre la identitat de l’Usuari;

Accedir sense autorització a qualsevol secció del lloc web, a altres sistemes o xarxes connectats al Lloc Web, als servidors del Titular, o als serveis oferts a través del lloc web, per mitjà de pirateig o falsificació, extracció de contrasenyes o qualsevol altre mitjà il·legítim;

Trencar, o intentar trencar, les mesures de seguretat o autenticació del lloc web o de qualsevol xarxa connectada a aquest, o les mesures de seguretat o protecció inherents als continguts oferts en el Lloc Web;

Dur a terme alguna acció que provoqui una saturació desproporcionada o innecessària en la infraestructura del lloc web o en els sistemes o xarxes del Titular, així com en els sistemes i xarxes connectats al Lloc Web; o

Impedir el normal desenvolupament d’un esdeveniment, concurs, promoció o qualsevol altra activitat disponible a través del lloc web o qualssevol de les seves funcionalitats, ja sigui alterant o tractant d’alterar, il·legalment o de qualsevol altra forma, l’accés, participació o funcionament d’aquells , o falsejant el resultat dels mateixos i / o utilitzant mètodes de participació fraudulents, mitjançant qualsevol procediment, i / o mitjançant qualsevol pràctica que atempti o vulneri el present Avís Legal.

L’incompliment de qualsevol de les anteriors obligacions per l’Usuari podrà dur aparellada l’adopció pel Titular de les mesures oportunes emparades en Dret i en l’exercici dels seus drets o obligacions, i pot arribar a l’eliminació o bloqueig del compte de l’Usuari infractor, sense que hi hagi possibilitat d’indemnització pels danys i perjudicis causats.

RESPONSABILITATS I GARANTIES

El Titular no pot garantir la fiabilitat, utilitat o veracitat de tota la informació i / o dels serveis i continguts del lloc web ni tampoc de la utilitat o veracitat de la documentació posada a disposició a través de la mateixa.

En conseqüència, el Titular no garanteix ni es fa responsable de:

La continuïtat dels continguts i serveis del lloc web;

L’absència d’errors en aquests continguts i serveis;

L’absència de virus i / o altres components nocius en el Lloc Web o al servidor que el subministra;

La invulnerabilitat del lloc web i / o la impossibilitat de vulnerar les mesures de seguretat que s’adoptin en el mateix;

La falta d’utilitat o rendiment dels continguts i serveis del lloc web; i

Els danys o perjudicis que causi, a si mateix oa un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions, normes i instruccions que el titular estableix en el Lloc Web o mitjançant la vulneració dels sistemes de seguretat del lloc web.

No obstant això, el Titular declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins les seves possibilitats i de l’estat de la tècnica, per garantir el funcionament del lloc web i reduir al mínim els errors del sistema, tant des del punt de vista tècnic com dels continguts publicats al lloc web.

El Titular no garanteix la licitud, fiabilitat, o utilitat dels continguts subministrats per tercers a través del lloc web. Si l’Usuari tingués coneixement de l’existència d’algun contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis, o que pogués suposar una infracció de drets de tercers, haurà de notificar immediatament al Titular perquè aquest pugui procedir a l’adopció de les mesures oportunes.

El Titular no serà responsable de la veracitat, integritat o actualització de les informacions publicades en el Lloc Web provinents de fonts alienes a aquest, així com tampoc de les contingudes en altres plataformes a les que es enllaç des del Lloc Web. El Titular no assumirà responsabilitat pel que fa a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l’ús de les esmentades informacions.

El Titular no respondrà per causes alienes al seu control, entre les quals poden enumerar de manera no limitadora: força major, problemes d’accés a Internet, problemes tecnològics més enllà de la gestió diligent i raonable del Titular, accions o omissions de tercers, etc. . En tots els casos referits, aliens al control i la diligència deguda pel Titular, no hi haurà lloc a indemnització del titular a l’Usuari per danys o perjudicis, en la mesura que així ho permeti la legislació vigent.

SUSPENSIÓ DEL LLOC WEB

El Titular es reserva el dret a suspendre, modificar, restringir o interrompre, ja sigui temporal o permanentment, l’accés, navegació, ús, allotjament i / o descàrrega del contingut i / o ús de serveis del lloc web, amb o sense prèvia notificació , als Usuaris que contravinguin qualsevol de les disposicions detallades en el present Avís Legal, sense que hi hagi la possibilitat de l’Usuari d’exigir cap indemnització per aquesta causa.

CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, totes les dades de caràcter personal demanades durant la utilització del lloc web seran tractades de conformitat amb el que disposa la Política de privadesa, que tot Usuari ha d’acceptar expressament per poder utilitzar i registrar-se al sistema.

GENERALS

Els encapçalaments de les diferents clàusules són només informatius, i no afectaran, qualificaran o ampliaran la interpretació del present Avís Legal. Així mateix, el titular podrà modificar els termes i condicions aquí estipulats, total o parcialment, publicant qualsevol canvi en la mateixa forma en què apareix aquest Avís Legal o mitjançant qualsevol tipus de comunicació dirigida als Usuaris.

La vigència temporal del present Avís Legal coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins que sigui modificat totalment o parcialment, moment en el qual passarà a tenir vigència l’Avís Legal modificat.

El Titular podrà donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, l’accés als continguts del Lloc Web, sense possibilitat per part de l’Usuari d’exigir cap indemnització. Després d’aquesta extinció, seguiran vigents les prohibicions d’ús dels continguts exposades anteriorment en el present Avís Legal.

En el cas que qualsevol disposició del present Avís Legal fos declarada nul·la o inaplicable, íntegrament o en part, per qualsevol Jutjat, Tribunal o òrgan administratiu competent, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà a les restants disposicions d’aquest Avís Legal.

En el cas que qualsevol disposició del present Avís Legal fos declarada nul·la o inaplicable, íntegrament o en part, per qualsevol Jutjat, Tribunal o òrgan administratiu competent, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà a les restants disposicions d’aquest Avís Legal.

El no exercici o execució per part del Titular de qualsevol dret o disposició contingut en el present Avís Legal no constituirà una renúncia al mateix, excepte reconeixement i acord per escrit per part seva.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Aquest lloc web es regeix per la legislació vigent a Espanya.

Per a tota controvèrsia que pogués sorgir en la interpretació i aplicació del present Avís Legal, i en la mesura del permès per la legislació vigent, tant el titular com els Usuaris, se sotmeten expressament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Lleida, amb renúncia al seu fur propi si n’hi ha.