Origen   del  Mercat  Medieval  de  Guimerà

Venda de cereals

El dret al mercat setmanal fou atorgat per en Jaume II el 18 de juliol de 1294. Això va possibilitar aquells primers mercats medievals, amb una àrea de trobada, d'intercanvis de mercaderies i de contractes.

En 1417,el rei Alfons el Magnànim va reconèixer el mercat setmanal de Guimerà i, a petició dels prohoms del poble, va canviar el dia de celebració del dimecres al dimarts, perquè no coincidir el mateix dia que el mercat de Verdú.

El Mercat Medieval  de Guimerà vol ésser :
  •  
Un projecte cultural per donar a conèixer i proposar la revitalització d'un poble, fent l'esforç de poder atendre a tots els visitants.
  •  
Es un gran motiu i finestral obert per observar un poble de tipologia medieval , catalogat com a Bé Cultural d'Interès Nacional ( BCIN )
  •  
Un punt de trobada d'amics dels pobles de l'entorn, d'altres indrets de Catalunya que mostren una revalorització del poble als propis guimeranencs.
  •  
És l'esforç d'un petit poble amb un objectiu comú: encara hi ha possibilitats de mirar en un futur amb la restauració d'habitatges i del centre històric. Per seguir recuperant el patrimoni heretat sembla ser que hi ha l'interès de poder baixar al pou del gel, al mig de la plaça Major, com una proposta futura per a la descoberta de Guimerà.
  •  
És una realitat d'un projecte que amb vuit anys hem pogut veure néixer, créixer i ara, el punt més difícil, conservar.

gcsun03.gif (2968 bytes)